9. SIMPOZIJUM
"RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ"
sa međunarodnim učešćem

3. STUDENSKI SIMPOZIJUM
„RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ"

Zaječar, Srbija, Hotel "Srbija-TIS"
10 - 12. septembar 2014. godine
 
Početna | Odbori | Osnovno o simpozijumu | Mesto i vreme | Radovi | Program | Registracija | Smeštaj | Preuzimanje | Kontakt | English

Organizator simpozijuma


Univerzitet u Beogradu
Tehnički fakultet u Boru

tel. 030 424 555
lokal 185
faks 030 421 078


Glavni sponzor

Platinasti donatoriSponzori

Ostali sponzori

1. septembar 2014. godine u 11.15 časova

Poštovani,

po dinamici kako je i predviđeno planom Simpozijuma u prilogu Vam dostavljamo Finalni program 9. SRTOR 2014 i 3. SSRTOR 2014 sa svim potrebnim informacijama.

Nadamo se da ćete svojim učešćem i prisustvom dati doprinos u radu Simpozijuma.

Finalni program možete pogledati ovde.


Predsednik Organizacionog odbora,
doc. dr Jovica Sokolović
Bitni dokumenti
SRTOR I SSRTOR FINALNI PROGRAM »

Časopisi